Informácie pre členskú základňu SAA - 2018

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2018 sa uhrádza v termíne od 1.12.2017 do 31.1.2018 v tejto výške:

  • Riadny členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.

Regionální seminář L.Kulhavý - AJČV Soběslav včetně zkoušek kyu

Dátum: 
Samedi, 9. Décembre 2017 - 10:00 - Dimanche, 10. Décembre 2017 - 12:30

Srdečně vás všechny zveme na tradiční již 18.ročník vánoční stáže všech klubů z jižních Čech a Vysočiny. Tentokrát zejména na počest výročí 15let fungování dvou našich klubů - Sai Sei České Budějovice a Sai Sho Humpolec.

Lekce Shidoshakai, Embukai klubů a zkoušky kyu

Ubytování možné na tatami-vlastní spacák nebo po předchozí rezervaci přímo v objektu semináře ubytovna TJ Spartak Soběslav.

Regionální seminář Soběslav M.Černý+L.Kulhavý 28-29.10.2017

Dátum: 
Samedi, 28. Octobre 2017 - 10:00 - Dimanche, 29. Octobre 2017 - 12:00

Náhradní seminář za plánovanou Národní stáž M.Quaranta Soběslav(zdravotní indispozice). ORGANIZUJEME NA PŘÁNÍ A POČEST MQ A JEHO SPOLUPRÁCE S AIKIDO JIŽNÍ ČECHY A VYSOČINA. Ubytování zajištěno na tatami v dojo nebo možnost rezervace pokojů přímo v objektu semináře. Pokoje info L.Kulhavý organizátor.

Pages