Informácie pre členskú základňu SAA - 2018

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2018 sa uhrádza v termíne od 1.12.2017 do 31.1.2018 v tejto výške:

  • Riadny členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.

20.- 21.10.2018 - Regionální seminář SAA a ACF Praha - V.Kubát, 5.dan aikikai

Dátum: 
od: sobota, 20. október 2018 - 9:00 do: nedeľa, 21. október 2018 - 13:15

     Seminář se bude konat v dójó ACF, Korunovační ulice 29, Praha 7. Součástí semináře budou zkoušky na technické stupně kyu. Cena semináře:  400, 500, 800 Kč za 1, 2, 3 cvičení.

     Zájemci z jiných dójó se přihlašují na tel.č. 603 940 500 (Václav Kubát), zájemci o zkoušky prostřednictvím svého vedoucího dojó. Termín přihlášky 17.10.  Podrobnější informace na    www.aikidocentrum.cz  .

 

30 let AIKIDO Třebíč - seminář AJČV 5 učitelů - 13.-14.10.2018

Dátum: 
od: sobota, 13. október 2018 - 10:00 do: nedeľa, 14. október 2018 - 12:30

Aikido klub Třebíč vás zve na Regionální seminář AIKIDO JIŽNÍ ČECHY A VYSOČINA při příležitosti oslavy 30 AIKIDO v Třebíči. Seminář pod vedením 5 učitelů, večerní společná párty a zkoušky kyu.

Přihlášky a podrobné informace viz.plakát.

Stránky