Kontakt

Adresa

Slovenská aikido asociácia - Aikikai Slovakia
P.O.Box 206, 917 00  Trnava
IČO: 36088498

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s
IBAN: SK5011000000002662520012 (EUR)

Bankové spojenie pre Judansha

TATRA BANKA a.s
IBAN: SK0411000000002926520017 (len JPY!!!)