Informácie pre členskú základňu SAA - 2018

Členské poplatky

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský poplatok (známka/licencia) na rok 2018 sa uhrádza v termíne od 1.12.2017 do 31.1.2018 v tejto výške:

  • Riadny členský poplatok SAA  (40€) za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi bezplatnú účasť na všetkých víkendových národných a medzinárodných seminároch aikidó usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.

Regionální seminář L.Kulhavý - AJČV Soběslav včetně zkoušek kyu

Dátum: 
od: sobota, 9. december 2017 - 10:00 do: nedeľa, 10. december 2017 - 12:30

Srdečně vás všechny zveme na tradiční již 18.ročník vánoční stáže všech klubů z jižních Čech a Vysočiny. Tentokrát zejména na počest výročí 15let fungování dvou našich klubů - Sai Sei České Budějovice a Sai Sho Humpolec.

Lekce Shidoshakai, Embukai klubů a zkoušky kyu

Ubytování možné na tatami-vlastní spacák nebo po předchozí rezervaci přímo v objektu semináře ubytovna TJ Spartak Soběslav.

Regionální seminář V.Kubát, ACF Praha

Dátum: 
od: sobota, 2. december 2017 - 9:30 do: nedeľa, 3. december 2017 - 12:00

Termín:  sobota 2.12.  9.30 - 12.30 a 14.30 - 17.30 (odpoledne zkoušky KYU)

               neděle 3.12.  9.30 - 12

Povinné přihlášky do 22.12. na 603940500 nebo kubat@aikidocentrum.cz .

Bližší info včetně plakátu jsou na  www.aikidocentrum.cz

Místo konání bude upřesněno podle počtu přihlášených a včas zveřejněno na  www.aikidocentrum.cz .

Stránky