Václav Kubát

6. Dan Aikikai, Shidoin. Dojo Cho – Aikido Centrum Fudóshin Praha.

 

Václav Kubát (nar. 15.11.1946) sa bojovým umením venuje od roku 1966. Počas štúdia cvičil judo, po štúdiu karate. V súčasnej dobe pestuje ako doplnok k aikido aj Kyúsho Karate (umenie vitálnych bodov), má stupeň 1. dan a je jeho certifikovaným inštruktorom.
 
Aikido cvičí od roku 1984 a vyučuje od roku 1989 vo svojej škole Aikido Centrum Fudóshin Praha (ACF). Jeho prvými učiteľmi aikido boli J. Doležal a V. Lorenz, jeho majstrom sa neskôr stal sensei Ikeda Masatomi, 7. Dan Aikikai, Shihan, ktorého výukový systém zakotvil trvale v ACF.
 
V. Kubát bol jedným z troch zakladateľov pôvodnej Československej asociácie aikido, ktorá sa neskôr rozdelila na ČAA a SAA.
 
V. Kubát absolvoval odbor aikido na FTVS UK Praha garantovaný sensei-om Ikeda a je držiteľom medzinárodnej trénerskej licencie 1. triedy. Jeho výučba sa ale neobmedzuje iba na „ikedovské aikido“, má bohaté skúsenosti zo stáží mnohých uznávaných majstrov aikido konaných po celej Európe. Veľkým zážitkom boli pre neho aj pobyty v Japonsku (dohovorí sa japonsky) a inšpiráciou sensei Sahara Fumiharu, v ktorého dojo cvičil, a učitelia z Hombu Dojo, kam dochádzal na tréningy (napr. Doshu Ueshiba Moritera a sensei Watanabe Nobuyuki, 8 Dan Aikikai). Za svoj pedagogický vzor považuje ale hlavne sensei-a Franka Dorana 7. Dan Aikikai (USA), ktorého letné školy vo Švajčiarsku navštevoval veľa rokov pre jeho veľmi názorné a zrozumiteľné predvádzanie techník a osobitý láskavý humor.
 
V. Kubát pracoval ako učiteľ matematiky na MFF UK Praha (je RNDr, CSc), v technikách aikido teda hľadá (a nachádza) aj veľkú logiku. Svoje dlhoročné skúsenosti rád odovzdáva svojim študentom. 15 z nich už doviedol k získaniu majstrovských stupňov 1. až 3. Dan Aikikai. Aikidó považuje za komplexnú disciplínu, ktorá môže každého v niečom obohatiť. Filozofia aikidó učí cvičenca riešiť konflikty neagresívne a nácvik rozvíja ich schopnosť koncentrovať sa a súčasne relaxovať, oboje navyše v pohybe. To všetko je prínosom pre systém „body – mind – spirit“. Sensei V. Kubát praje každému, aby z aikido načerpal vnútornú silu i životnú harmóniu.

Korešpondenčná adresa

Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia
Veterná 10, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK50 1100 0000 0026 6252 0012

IČO: 36088498
DIČ: 2021566976
Občianske združenie:
VVS/1-900/90-11398-3

Korešpondenčná adresa

Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia,
Veterná 10, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK50 1100 0000 0026 6252 0012

IČO: 36088498
DIČ: 2021566976
Občianske združenie:
VVS/1-900/90-11398-3

Dojo | Kluby

Copyright © Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia

without
https://aikikai.sk/wp-content/themes/hazel-1/
https://aikikai.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/aikikai/www/aikikai.sk/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off
🇸🇰 🇨🇿 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹