20. výročie SAA

Informácie pre členskú základňu SAA

Členský príspevok

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia SAA členský príspevok (známka/licencia) na rok 2015 ostáva nezmenený. Jeho výška je nezmenená od roku 2011:

celoročný 20 €
od septembra 9 €

Deti do 15 rokov, ktoré skladajú skúšky na nižšie ako 6. kyu (t.j. 12. - 7. kyu), členský príspevok neplatia (ani v minulosti neplatili). Deti začínajú platiť príspevok až od skúšok na 6. kyu.

Skúšky SAN SHIN KAI Bratislava 23.-24. máj

Dátum: 
od: sobota, 23. máj 2015 - 9:30 do: nedeľa, 24. máj 2015 - 17:00
AIKIDO SAN SHIN KAI Bratislava a Aikikai Slovakia
 
Vás pozýva na Prípravu na skúšky
 
Program seminára:
 
Sobota 23. máj 2015
 
09:30 – Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00 Tréning dospelí
14:00 – 17:00 Tréning dospelí
 
Nedeľa 24. máj 2015
 

Stránky